Projektledning Byggledning Kontrollansvar (KA) enl. PBL

Om företaget

Byggnadskvalitet är ett konsultbolag i byggsektorn med tre huvudsakliga kompetenser - projektledning, byggledning och kontrollansvar enligt PBL.

Företaget startades 2012 av Anders Grimmer som är ensam ägare och driver företaget. Han har en bakgrund som konsult i byggbranschen sedan 1999 och har arbetat som projekt/byggledare och kontrollansvarig sedan 2006.

Namnet Byggnadskvalitet återspeglar dels att verksamheten kretsar kring byggnader i vid bemärkelse (hus, tomter, anläggningar) dels att kvalitet är en grundläggande värdering företaget.

Kvalitet är inte bara att leverera rätt sak i rätt tid. Det är konsultens ansvar att skapa förutsättningar för att kunna genomföra ett projekt med rätt kvalitet. Ibland kan det innebära att hjälpa beställaren genom att säga ifrån. Kunden har inte alltid rätt - om så vore fallet skulle det inte behövas en konsult.